Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Емилия Петрова Георгиева д. оз.

Заместник-директор колеж, „Кариерно развитие, качество и акредитация"


Катедра:
УС:Медицински лаборант
Е-поща: emiliya.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Заместник-директор на Медицински колеж, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна от септември 2021 година.

Академичната си кариера стартира през 2012 година последователно заема длъжностите преподавател, административен асистент на учебен сектор „Медицински лаборант", доцент в Медицински колеж – Варна.

Завършва МК - Варна през 1998 г., специалност „Медицински лаборант".

Бакалавър от 2008 г. по „Управление на здравните грижи" към Медицински университет – Варна.

През 2010 г. придобива магистърска степен „Маркетинг" в Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски". 

От  2013 г. е магистър по „Управление на здравни грижи" към Медицински университет – Варна.

От март 2021 г. специализира „Обществено здравеопазване" към Медицински университет – Варна

През 2016 г. придобива ОНС „Доктор" по научна специалност „Управление на здравните грижи" към МУ- Варна

През 2018 г. заема академична длъжност „Доцент"

Основните ѝ професионални и научни интереси са в областта на управление на здравните грижи, обществено здраве, иновации и здравните технологии.


Публикации

​Науч​ни публикации​

Отворен достъп

Има над 70 публикации в научни списания и сборници от български и международни конференции.  Съавтор в 1 учебник и 2 ръководства свързани с учебно-преподавателската дейност.

Автор на една монография и съавтор в глава от книга.

Член на

Националния антидопингов център

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Българско научно дружество по обществено здраве

Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение