Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Проф. д-р Илко Георгиев Бакърджиев д.м.


Катедра:
УС: Медицински козметик
Е-поща: ilko.bakardjiev@mu-varna.bg
Телефон: 0888 768 413

 

Биография

Проф. д-р Илко Бакърджиев, д.м. завършил е медицина през 1994 година в Медицинския университет в морската столица. Специализира в областта на дерматовенерологията във Варна – в Клиниката по кожни и венерически болести, под ръководството на проф. д-р Златко Пенев, дмн, в София – при проф. Невена Берова, дмн, както и в Германия, Малта, Испания, Франция и Италия. През 2000 г. придобива специалност кожни и венерически болести. След успешно защитена дисертация на тема" Съвременни аспекти в етиологията, диагностиката и лечението на негонококовите уретрити"  през 2007 год. му е присъдена образователна и научна степен „Доктор". През 2013 година е избран за доцент към Медицински Колеж, Медицински Университет Варна и ръководител УС „Медицински козметик" Преминал е успешно обучение  в областта на естетичната дерматология, дерматоскопията, крио и лазер терапия.  
2023 година е избран за Професор.
Проф. д-р Бакърджиев, д.м. е бил ръководител на четирима успешно защитили докторанти.

Публикации

Автор е на над 100 публикации, две участия в монографии и един самостоятелен полезен модел с приложение в дерматологията, венерологията, акушерството и гинекологията и естетичната медицина. Има над 100 участия в  национални и международни научни форуми.

Научни публикации

Член на

Член е на Българското дерматологично дружество, Съюза на учените в България, Балканската асоциация по история на медицината, Европейската академия по дерматология и венерология, както и International Society of Dermatology и International Dermoscopy Society. Организатор е на един от най -големите дерматологични форуми в България- „Пролетни дерматологични дни ". Заместник главен редактор е на списание "Дерматологичен Преглед" и е в редакционната колегия на списание Clinical Research in Dermatology. Владее говоримо и писмено английски и руски език