Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Доц. Николай Светославов Недев д.оз.

Ръководител, УС „Рехабилитатор“
Медицински колеж-Варна


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: nikolay.nedev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050 (централа)

 

Биография

Николай Недев придобива ОКС "Бакалавър" по специалност „Кинезитерапия" в РУ „Ангел Кънчев" през 2005г., след което последователно надгражда своето образование и квалификации с три магистърски и една докторска степени:

·         През 2007г. – ОКС „Магистър" по специалност „Здравен мениджмънт" в МУ- Варна;

·         През 2016г. – ОКС „Магистър" по специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" в МУ-Варна;

·         През 2018г. – ОКС „Магистър" по специалност „Кинезитерапия" към НСА-София; 

·         През 2018г. – ОНС „Доктор" по научна специалност „Управление на общественото здраве" към МУ-Варна.

 

От септември 2020 година заема академична длъжност „Доцент".

 

Трудовия си стаж започва, като кинезитерапевт през 2005 година в Първа градска болница в гр. Русе.

Академичната си кариера стартира през 2009 година, като асистент в УС „Рехабилитатор" към Медицински колеж – Варна, а от 09.2013 до 09.2014 година е и Ръководител на УС „Рехабилитатор".

За периода 06.2015 – 06.2024 година заема длъжността „Зам.-директор“ на Медицинския колеж - Варна.

От 06.2024 година е Ръководител на УС „Рехабилитатор“ към Медицинския колеж - Варна.

Преподава предклинична и клинична Кинезитерапия на студенти от специалност "Рехабилитатор" в Медицински университет - Варна.​


Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ).
Българско Научно Дружество по Обществено Здраве (БНДОЗ).