Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Контакти


Организатори учебна дейност​


 

Петя Пенева Христова

Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 009​
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg
petya.hristova@mu-varna.bg

 


 

   

 

 

Бояна Николаева Иванова

Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 009
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg
boyana.ivanova@mu-varna.bg

 

 


     

 

Диляна Панайотова Панайотова
Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087​
E-mail: medicine.en@mu-varna.bg
dilyana.panayotova@mu-varna.bg

 

 

 

 

 
Дияна Иванова ​​Николова
Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087​
diyana.nikolova@mu-varna.bg​

 Геновева Мишева Стоянова
Адрес: гр. Варна 9000 
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 050, вътр. 2645
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg
genoveva.radeva@mu-varna.bg​

 

 

 
Сирма Живкова Драганова 
Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087​
E-mail: medicine.en@mu-varna.bg
sirma.draganova@mu-varna.bg 
Ренета Денчева Дянкова  ​
Адрес: гр. Варна 9000 
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 050, вътр. 2645
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg

reneta.dyankova@mu-varna.bg

 


Мария Милкова Коларова
Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087

E-mail: Mariya.Kolarova@mu-varna.bg


 

Армине Степан Христова
Адрес: гр. Варна 9000 
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg