Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​

Контакти


Организатор учебна дейност – БЕО

Петя Пенева Христова

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-4

Тел.: +359 52 677 009

E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg, petya.hristova@mu-varna.bg

 

Организатор учебна дейност – БЕО

Бояна Николаева Иванова

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-4

Тел.: +359 52 677 009

E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg, boyana.ivanova@mu-varna.bg


Организатор учебна дейност – БЕО

Геновева Мишева Стоянова - в отпуск по майчинство

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-3

Тел.: +359 52 677 050, вътр. 2645

E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg, genoveva.radeva@mu-varna.bg


Организатор учебна дейност – БЕО

Галина Милкова Кирилова

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-3

Тел.: +359 52 677 050, вътр. 2645

E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg Организатор учебна дейност – БЕО

Ренета Денчева Дянкова - в отпуск по майчинство

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-3

Тел.: +359 52 677 050, вътр. 2645

E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg, reneta.dyankova@mu-varna.bg


Организатор учебна дейност – АЕО

Диляна Панайотова Панайотова

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-1

Тел.: +359 52 677 087

E-mail: medicine.en@mu-varna.bg, dilyana.panayotova@mu-varna.bg 
Организатор учебна дейност – АЕО

Дияна Иванова Николова

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-1

Тел.: +359 52 677 087

E-mail: medicine.en@mu-varna.bg, diyana.nikolova@mu-varna.bg


Организатор учебна дейност – АЕО

Сирма Живкова Драганова

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-1

Тел.: +359 52 677 087

E-mail: medicine.en@mu-varna.bg, sirma.draganova@mu-varna.bg

 

Организатор учебна дейност – АЕО

Юлия Иванова Ангелова

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-1

Тел.: +359 52 677 087

E-mail: medicine.en@mu-varna.bg, yuliya.angelova@mu-varna.bgОрганизатор  учебна дейност​ – АЕО

Мария Милкова Коларова 

Адрес: гр. Варна 9000

ул."Марин Дринов" 55, офис 205-1

Тел.: +359 52 677 087

E-mail: medicine.en@mu-varna.bg, mariya.kolarova@mu-varna.bg