Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Диана Миленова Радкова д.м.


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Инфекциозни болести и паразитология
Е-поща: diana.radkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 722

 

Биография

Родена на 10.11.1954 г. гр. Разград. Завършила Първа езикова гимназия - Варна с профил Немски език. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1979г. От 1983 г. е асистент към Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ – Варна. Придобита специалност инфекциозни болести /1988г./. 

През януари 2015 година, успешно защитава дисертация на тема ,, Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест'', за което и е присъдена научната степен доктор, а през юли същата година, получава научно звание доцент

Публикации

Има редица публикации и участия в научни форуми. Основни научни разработки в областта на инфекциозната хепатология и трансмисивните инфекциозни заболявания.Член на

БДИД и БЛС