Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

гл.ас. д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева д.м.


Катедра: Mикробиология и вирусология
УС:
Е-поща: jivka.demireva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050

 

Биография

Д-р Ж. Стойкова е родена на 24.11.1977 г. в гр. Варна. Завършва III Природо-математическа гимназия „Акад. Методий Попов“ - гр. Варна през 1996 г. и медицина в Медицински Университет -Варна през 2002 г. Работи като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Добрич и ЦСМП гр. Варна в периода 2003-2006г. Избрана е за асистент към Катедра „Микробиология и вирусология„ на МУ-Варна през 2007 г. От 2009г. е назначена като лекар-асистент в Лаборатория по Вирусология към УМБАЛ „Света Марина“ - гр. Варна. Придобива специалност по вирусология през 2012г. През 2018г. придобива ОНС“Доктор“ по Научна Специалност „Вирусология“. От 2019 г. е главен асистент към същата катедра. Научните й интереси са в областта на разпространението и диагностиката на херпесните и хепатитните вирусни инфекции, както и на инфекциите при имуносупресирани пациенти.

Публикации

Има 29 научни публикации и над 20 участия на научни форуми в страната и чужбина.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Д-р Ж. Стойкова е член на Българската Асоциация на Микробиолозите