Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Живко Стоянов Жеков д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: zhivko.zhekov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография


Роден в гр.Силистра през 1961г. Завършва МУ Варна с много добър успех през 1987г. От 1987-1989г.работи като гинеколог в Окръжна болница в гр.Силистра. Клиничен ординатор в катедра АГ към МУ-Варна е от 1990 до 1993г. Работи като лекар АГ в Гинекологична клиника в МБАЛ" Света Анна"-гр.Варна от 1993г. до 2016г. От 2016г. до момента работи в СБАГАЛ"Проф.Д-р Д.Стаматов" на длъжност Началник "Гинекологично отделение" .След спечелен конкурс през 2017г. е избран за редовен асистент в  катедра АГ към МУ гр.Варна

Провеждал е специализии в Анлия и болница Хадаса-Израел. Има публикации в областа на медикаментозните аборти. Научно практическите интереси на д-р Жеков са в в областа на лапароскопията в гинекологията. Разработва дисертационен труд на тема: „Методи за прекъсване на бременността в акушеро-гинекологичната практика"


Публикации

Член на