Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Йото Трифонов Йотов д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Кардиология
Е-поща: yoto.yotov@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-373

 

Биография

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.


Публикации

Научни публикации​​

Отворен достъп​

Има над 40 публикации и 60 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на исхемичната болест при жени, превантивна кардиология, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, сънна апнея.


Член на

Управителен съвет на ДКБ, Управителен съвет на Асоциация Сърце-бял дроб, СУБ, ESC, EAE, EACPR, ESH. Председател на работна група по Ехокардиография към ДКБ, бивш председател на работна група по Епидемиология, превенция и рехабилитация към ДКБ. Има призната Европейска специалност по хипертония. Член на редколегията на списание Българска кардиология