Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Калина Бинкова Ганева


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: Kalina.Ganeva@mu-varna.bg, kalinabganeva@gmail.com
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Калина Бинкова Ганева е родена на 05 декември 1986 г. Завършва медицина в Медицински университет - Варна през 2012 г. с отличен успех. От 2012 г. работи като ординатор в III-та Детска клиника към УМБАЛ „Св.Марина". През 2017 г. придобива специалност Детска кардиология, а през 2021 г. специалност Педиатрия. През 2018 г. печели конкурс за редовен асистент към Катедра по Педиатрия. През 2019 г. след конкурсен изпит е зачислена като редовен докторант към Катедра по Педиатрия на тема: „Сърдечна увреда при млади пациенти с бета таласемия майор".

С участия в международен и национални конгреси в областта на педиатрията и детската кардиология. Няколко публикации в рецензирани български научни издания.

Основни интереси - вродени сърдечни малформации, ритъмно-проводни нарушения, артериална хипертония и др.

Публикации

Член на

 Член на Българска Педиатрична Асоциация (БПА), Български Лекарски Съюз ( БЛС), Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) и Европейската асоциация на детските кардиолози (Association for European pediatric and congenital cardiology – AEPC).