Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. д-р Камелия Жечкова Братоева д.м.


Катедра: Физиология и патофизиология
УС: Патофизиология
Е-поща: kamelia.bratoeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 071

 

Биография

Завършила медицина в МУ- Варна през 2000 г. От 2007 г. е асистент в катедрата по патофизиология. Придобита специалност по социална медицина и здравен мениджмънт (2008) и патофизиология (2012).

2016г. защитава успешно дисертация на тема "МЕХАНИЗЪМ НА ХЕПАТОЦИТНО ОЦЕЛЯВАНЕ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ НА НЕАЛКОХОЛЕН МАСТЕН ЧЕРЕН ДРОБ И ПРИЕМ НА АНТИОКСИДАНТИ".


Публикации

Има над 40 публикации и участия в научни конгреси. Област на научните разработки и интереси: метаболомика, молекулна биология, метаболитни нарушения в черен дроб при затлъстяване и метаболитен синдром. Награда от конкурса „Наука и младост“ – 2013,“Асклепий“ за презентация на тема „Oксидативен стрес и механизъм на хепатоцитно оцеляване при фруктозо-индуцирана чернодробна стеатоза“.​

Член на

Българското Физиологично дружество, Европейската федерация на дружествата по физиологични науки (FEPS), Съюз на учените – Варна, БЛС.