Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Кирил Христов Христозов д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Ендокринология и болести на обмяната
Е-поща: k.hristozov@abv.bg / kiril.hristozov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 338

 

Биография

Роден на 14.12.1957 г., гр. Средец, обл. Бургас. Завършил медицина във ВМИ – Варна през 1983 г. От 1983-84 г. – ординатор БНМП – Бургас; 1984-91 г. – асистент в Клиниката по ендокринология – ВМИ, Варна; 1991-04 г. – главен асистент; 2004 г. – доцент; 2004 г. – ръководител на Клиниката по ендокринология – УБ “Св. Марина”, Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести – (1989 г.); Ендокринология (1991 г.). През 1997 г. защитава дисертационен труд на тема “Клинична характеристика на тиреоидната хипоехогенност”.


Публикации

Има над 73 публикации и 114 участия в научни конгреси; 5 на брой ръководства за студенти и специализиращи лекари; инициатор на ежегодни “Варненски ендокринни дни”. Основни научни разработки са в областта на тиреоиден карцином, тиреоидна офталмопатия, тиреоидни заболявания и сърце, захарен диабет, мъжка гонада, остеопороза.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Управилния съвет на научното дружество по ендокринология, Европейската тиреоидна асоциация, Европейското дружество за изучаване на диабет, Национално научно дружество по УЗ в медицината, редколегията на сп. Ендокринология, методологичен ръководител по ендокринология за Североизточна България, Международна федерация по тиреоидна офталмопатия, БЛС