Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: kremen.cvetkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 283

 

Биография

Роден е през 1971 г. в град Силистра. Завършва средното си образование в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ през 1990 г. Завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна през 1998 г. От 1999 г. е асистент към Катедрата по АГ към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”. През 2003 г. придобива специалност Акушерство и гинекология. От 2008 г. е главен асистент към Катедрата по АГ, а от 2018 г. е доцент към Катедра по акушерство и гинекология към Медицински университет Варна. Доц. Кремен Цветков от 2000 г. до 2017 г. работи като лекар ординатор в Родилно отделение на СБАГАЛ „прод. д-р Д. Стаматов“ - Варна, а от 2017 до 2020 г. е началник отделение „Патология на бременността“ в същата болница. Автор е на дисертационен труд на тема „Биопсия на тестисите при инфертилни мъже: диагностично-клинични аспекти във връзка със съвременните репродуктивни технологии“, също така има публикуван монографичен труд на тема „Мъжкото безплодие и асистираните репродуктивни технологии”. Има многобройни публикации в наши и чужди списания и участия в национални и международни конференции и конгреси.

Публикации

Има над 40 публикации в наши и чуждестранни списания. Има над 30 участия в национални и международни конференции и конгреси.

Научни публикации​


Член на