Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: kremen.cvetkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 283

 

Биография

Роден е през 1971 г. Завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна през 1998 г. От 1999 г. е асистент към Катедрата по АГ към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”. От 2008 г. е главен асистент към Катедрата по АГ.


Публикации

Има над 40 публикации в наши и чуждестранни списания. Има над 30 участия в национални и международни конференции и конгреси.

Научни публикации​


Член на