Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Кристина Ивайлова Петрова


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: Kristina.Petrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на