Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Кристина Ивайлова Петрова


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: Kristina.Petrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена през 1988 г. в град Шумен. Завършила ГПЧЕ  „Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен. Завършила Медицина в МУ Варна през 2013 г. През 2019 г. придобива специалност по „Детска клинична хематология и онкология", през 2020 г. започва специализация по „Педиатрия".  От 2018 г. е редовен асистент в катедра Педиатрия, а от 2020г.e и докторант към същата катедра.

Публикации

Има над 10 публикации и участия в научни форуми в страната и чужбина. Основните научни интереси са в областта на редките анемии, вродените и придобити коагулопатии, остри левкемии и злокачествени лимфоми.

 

Член на

Български лекарски съюз (БЛС), Българска педиатрична асоциация (БПА), Българска хематологична асоциация (БХА), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология, European Hematology Association(EHA),  European society of pediatric oncology (SIOPE)