Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Любен Людмилов Стоев


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: Lyuben.Stoev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 978 233

 

Биография

​Д-р Любен Людмилов Стоев е роден на 13.05.1991 г. в град Добрич. През 2010 г. завършва Първа езикова гимназия – гр. Варна. През 2016 г. завършва магистърска степен, специалност медицина към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна. От 2016 г. работи като ординатор към Клиника ''Обща и клинична патология'', МБАЛ „Св. Марина", гр. Варна, а от 2017 г. е назначен като асистент към Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" към МУ в гр. Варна.

Публикации

Член на