Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. д-р Любен Людмилов Стоев д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: Lyuben.Stoev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 978 233

 

Биография

Д-р Любен Людмилов Стоев е роден на 13.05.1991 г. в град Добрич. През 2010 г. завършва Първа езикова гимназия – гр. Варна. През 2016 г. завършва магистърска степен, специалност медицина към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна. От 2016 г. работи като ординатор към Клиника ''Обща и клинична патология'', МБАЛ „Св. Марина", гр. Варна, а от 2017 г. е назначен като асистент към Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" към МУ в гр. Варна. Д-р Стоев е зачислен в редовна докторантура към Катедрата по Обща и клинична патология от февруари 2019 г. на тема „Експресия на тетраспанинови маркери при доброкачествена хиперплазия и карцином на простатната жлеза“. През май 2021 г. придобива специалност по Обща и клинична патология и през юни 2021 г. е преназначен на длъжност лекар-асистент.

Публикации

Член на

Член на Българското дружество по патология.

Член на Български лекарски съюз.