Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Маргарита Стефанова Великова д.м.


Катедра: Катедра по физиология и патофизиология
УС:УС по патофизиология
Е-поща: margarita.stefanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 072

 

Биография

Завършила е английска езикова гимназия и медицина във Варна.  От 1991 г. е асистент в Катедрата по физиология на МУ–Варна, придобва специалност по физиология през 1995 г. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема "Поведенчески отговори, предизвикани от вазоактивен интестинален пептид, въведен в хипокампа на плъхове с експериментален модел на депресия". Доцент в Катедрата по физиология и патофизиология от 2012 г. 

Публикации

​Има над 80 публикации, голяма част от които в престижни международни издания и над 60 участия в национални и международни научни форуми. Автор и съавтор в 5 ръководства за практически упражнения по физиология. Основните научни разработки са свързани с проучвания върху ролята на невропептидите в поведенческата асиметрия, ролята на невромедиаторните системи в невробиологичните механизми при модел на  депресия; регулацията на еритропоезата, хемостазата, и др.

​Научни публикации​

Член на

​БДФН, FEPS, БЛС, Съюз на учените-Варна