Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Мария Негринова Негрева д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Кардиология
Е-поща: maria.negreva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 220

 

Биография

​Родена е през1981 г. в гр. Враца. Завършва с отличие Първа езикова гимназия – Варна през 2000 г., а през 2006 г. – МУ-Варна. Започва работа като ординатор в Интензивна кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ през 2006 г., където работи и към момента. Назначена е за редовен асистент по кардиология към Катедрата по вътрешни болести през 2008 г. През 2015 г. след защита на дисертационен труд на тема „Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене“ придобива образователна и научна степен „доктор”, а през 2016 г. е избрана за доцент по кардиология към катедра „Вътрешни болести” на МУ-Варна. Придобива специалност по кардиология през 2012 г. Превежда дългосрочна специализация по ехокардиография 2008-2009 год. след покана в Университетската болница в гр. Аугсбург, Германия. Научната й работа е посветена основно на ритъмните нарушения, по-специално предсърдно мъждене. В тази връзка е провела съвместни изследвания с Института по невробиология при БАН, Института по роботика към БАН, Националния център по обществено здраве и анализи, Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“, както и с лабораторията по трансфузионна хематология към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологичните заболявания – София.

Публикации

Научни публикации​​

Отворен достъп


Публикации в периодичен специализиран печат над 3. Участия в конгреси, конференции над 3. Основни научни разработки в областта на: Исхемична болест на сърцето. Миокарден инфаркт; Ритъмни и проводни нарушения.

Член на

Българско кардиологично дружество, Европейско дружество по кардиология, Европейска асоциация по сърдечно-съдова образна диагностика, Европейска асоциация на ритъмните нарушения и др.