Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Мария Стоянова Димова–Милева д.м.


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: maria.dimova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 302 851

 

Биография

Родена на 14.04.1976 г. в гр. Силистра. Завършва средното си образование в Езикова Гимназия „П.К. Яворов“ през 1995 г с профил английски език и втори език френски. През 2001 година се дипломира в МУ-Варна със специалност медицина. От 12.2001 г.. работи последователно във Вътрешно отделение в Районна болница гр. Силистра, след което медицински представител в „Les Laboratoires Servier”, където се включва и в мониторингови проучвания, специализирана амбулаторна практика по Ендокринология и към Клиниката по Кардиология на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна. От 2008 г. е назначена за лекар-ординатор в Клиника по Вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. През 2010 г. е избрана за хонорован асистент англоезично обучение към Катедрата по „Пропедевтика на Вътрешните болести“ на МУ – Варна. През 2011г. е избрана за редовен асистент към Катедрата, от 2018 година е главен асистент, а от 2019 година- доцент към Катедрата. От м.06.2020 година е ръководител на Катедрата по „Пропедевтика на Вътрешните болести“.

Има две специалности - по Вътрешни болести и Кардиология; допълнителни квалификации с дипломи за високоспециализирани дейности по: Абдоминална ехография, Ехокардиография, Ултразвулово изследване на съдове. През 2016 година получава сертификат за трансторакална ехокардиография от Европейската Кардиологична Асоциация/Европейската Асоциация по Сърдечно-съдова Образна диагностика (ESC/EACVI).

През 2017 година защитава дисертация на тема : „Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор“ и става част от екипа на „Центъра за тромбоцитопении и редки анемии“ към УМБАЛ „Св. Марина“- Варна. Научните й интереси са в областта на: сърдечно-съдово засягане при анемии, при пациенти със захарен диабет, при онкологични пациенти, кардиотоксичност, ултразвукова диагностика. Има издадена една самостоятелна монография на тема „Анемия и сърдечно-съдови промени“, участия в три колективни монографии, над 30 научни публикации у нас и в чужбина, участия в регионални, национални и международни научни форуми.

Трикратно е избирана за „любим преподавател“ англоезиково обучение. Говори английски, френски и руски езици.


Публикации

Член на

Член на Дружеството на кардиолозите в България, Европейското Кардиологично Дружество, Европейската Асоциация по Сърдечно-съдова Образна диагностика.