Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мария Веткова Панчева


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Кардиология
Е-поща: Maria.Pancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на