Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мария Веткова Панчева


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Кардиология
Е-поща: Maria.Pancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Мария Веткова Панчева е родена пре 1987 година в град Разград. Завършва ГПЧЕ „Екзарх Йосиф" гр Разград с преподаване на Английски и Немски език през 2007 година. През 2013 година завършва медицина в МУ „ Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна. От 2017 година Асистент по Кардиология към Първа Катедра по Вътрешни болести. Придобита специалност по Кардиология от 2019 година.

Публикации

  • Акценти от новите препоръки на Европейското кардиологично дружество за поведение при дислипидемии, М. Веткова,  А. Ангелов; Наука Кардиология, 2017, № 2
  • Вазоспастична ангина (Ангина на Prinzmetal), М.Веткова,  А. Ангелов;  Бългаска Кардиология, том ХХIV, 2018, № 4
  • Рецидивиращи камерни аритмии при ангина на Prinzmetal, М.Веткова,  А.Ангелов, Н.Панчева, П.Петров;  Българска Кардиология, том ХХIV, 2018, № 4
  • Polymorphic ventricular tachycardia due to Prinzmetal angina. A case report,E Sotirova, M Vetkova, D Atanasov, P Encheva, A Angelov, Scripta Scientifica Vox Studentium 2018: 2, 103

Член на

Български лекарски съюз