Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мария Костадинова Левкова

​Медицински университет - Варна, УМБАЛ "Св. МАрина"


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: Mariya.Levkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Мария Левкова е родена на 17.12.1991г. в гр. Варна. През 2010 г. завършва Първа езикова гимназия, гр. Варна, през същата година започва да следва медицина в Медицински университет - Варна, който завършва през 2016 г. като първенец на випуска. От месец февруари 2017 г. е избрана за асистент в Катедрата по Медицинска генетика и e зачислена за специализация от същата година. През януари 2018г. е зачислена за редовен докторант с тема на дисертационния труд „Молекулярно-генетични и имунологични биомаркери при медико-генетичното консултиране на семейства с инфертилитет".

Научните й интереси са в областта на репродуктивната медицина и фармакогенетиката.

Профил в Google scholar:

https://scholar.google.bg/citations?user=RBHVePIAAAAJ&hl=en


Публикации

Член на

Член е на  Българско  Дружество по Генетика на Човека, на Европейското общество по човешка генетика (ESHG) и на Българската педиатрична асоциация.