Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. Мария Костадинова Левкова д.б.

​Медицински университет - Варна, УМБАЛ "Св. МАрина"


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: Mariya.Levkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Мария Левкова е родена на 17.12.1991г. в гр. Варна. През 2010г. завършва Първа езикова гимназия, гр. Варна, през същата година започва да следва медицина в Медицински университет - Варна, който завършва през 2016г. като първенец на випуска. От месец февруари 2017г. е избрана за асистент в Катедрата по Медицинска генетика и e зачислена за специализация от същата година. През януари 2018г. е зачислена за редовен докторант. През 2021г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Молекулярно-генетични и имунологични биомаркери при медико-генетичното консултиране на семейства с инфертилитет". Посещавала е тематични курсове в Гърция и Германия. През 2021г. придобива специалност по Медицинска генетика.

ПубликацииИма 25 пълнотекстови публикации и над 30 участия в национални и международни научни форуми. Научните й интереси са в областта на репродуктивната медицина и фармакогенетиката.

Научни публикации


Член на

Член е на  Българско  Дружество по Генетика на Човека, на Европейското общество по човешка генетика (ESHG) и на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).