Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: miglena.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 603

 

Биография

Родена на 14.03.1961 г. Варна. Завършва медицина през 1986 г. в Ленинград - “Ленинградски педиатрическимедицински институт”. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология - “Клинични, ендоскопски, морфологични и функционални промени при някои заболявания на горния отдел на храносмилателния тракт у деца и юноши”. През 1992 г. придобива специалност по педиатрия". През 2005 г. придобива специалност по детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна. От 1.07.2013 г. е зачислена за специализант по специалността „Хранене и диететика” към МУ Варна


Публикации

Има над 150 участия и публикация в научни когреси у нас и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на заболявания на горния храносмилателен тракт, хеликобактер инфекция, чернодробна патология, хранителна алергия, приложение на пробиотиците и др. Има участия, публикации и интереси в областта на клиничното хранене. Участва в научни проучвания в областта на детската гастроентерологи и хепатология.


Член на

Българската педиатрична асоциация, Съюза на учените, Българското дружество по гастроентерология, ESPGAH, ESPEN, ICMART, БЛС.​