Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: miglena.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 603

 

Биография

Доц. д-р Миглена Георгиева, дм е родена в гр. Варна, през 1961г. Възпитаник е на IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри" с преподаване на френски език, която завършва с отличен успех. Завършва медицина през 1986 г. в Ленинград - "Ленинградски педиатрически медицински институт" с пълно отличие. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология. През 1992 г. придобива специалност по детски болести. През 2005 г. -  специалност по детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна. През 2018 г. придобива специалност по хранене и диететика. От 1.04.2014 г. и понастоящем е Началник Втора детска клиника към УМБАЛ „Св.Марина" Варна. Работи в областта на детската гастроентерология и хранене. Има специализации в Полша, Словения, Испания и Австрия. Има над 200 публикации и участия в български и чужди списания, конгреси, конференции. Съавтор е на 5 монографии, студии и ръководства. Основните теми по които работи са – функционални гастроинтестинални заболявания, Helicobacter pylori инфекция, целиакия, хранителна алрегия, хронични вирусни хепатити, муковисцидоза, аутизъм. Директор е на Експертния център по кистична фиброза от 2020 година. Ръководител е на два проекта към „Фонд наука". Под нейно ръководство е защитена една дисертация и се разработват още шест дисертационни труда. Избрана е за „любим преподавател" на студентите по медицина, випуск 2014 и 2016 г.


Публикации

Има над 150 участия и публикация в научни когреси у нас и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на заболявания на горния храносмилателен тракт, хеликобактер инфекция, чернодробна патология, хранителна алергия, приложение на пробиотиците и др. Има участия, публикации и интереси в областта на клиничното хранене. Участва в научни проучвания в областта на детската гастроентерологи и хепатология.


Член на

Член е на Българската педиатрична асоциация (в Управителния съвет), Българското научно дружество по гастроентeрология, Българския лекарски съюз, БУЛСПЕН, ICMART, Societе Franсaise de Pеdiatrie, ESPGHAN, ESPEN. Председател е на Българското дружество по детска гастроенетрология от 2015 година.