Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Милена Иванова Белчева д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: milena.becheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 285

 

Биография

Завършила медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. От 1992 г. e асистент в Катедрата по Педиатрия и Медицинска Генетика при МУ – Варна. Придобити специалности: Педиатрия 1991 г.; Онкология – 2004 г.; Детска клинична хематология и онкология – 2006 г. Двугодишна специализация по Детска онкология в Institut Gustave Roussy, Париж, Франция ( 1998 – 2000 г.) с придобита специалност по Детска онкология -  Diplôme Universitaire d’Oncologie Pédiatrique, Université Paris XI, Paris, France - 1999 г. Координатор на международен проект в сътрудничество с Groupe Hospitalier “Saint Augustin”, Malestroit, Франция - „Обучение на санитари в болница „Света Марина”, Варна.

Публикации

Има над 25 публикации и участия в научни конгреси. Основни научни интереси - в областта на детската онкология и хематология, оценка и лечение на болката в детската възраст, късни ефекти от терапията и качество на живот при пациенти със злокачествени заболявания.

Научни публикации​

Член на

Български лекарски съюз; Национално дружество по педиатрия; Национално дружество по клинична и трансфузионна хематология; Републиканско дружество по химиотерапия; Френско дружество за лечение на левкемия и солидни тумори при децата