Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Милена Красимирова Божкова д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: milena.bozhkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Родена на 19.11.1975г. в гр. Бургас. Завършила медицина в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна през 1999 г. От 2007 г. е асистент в Катедрата по микробиология и вирусология на МУ – Варна. Придобита специалност по микробиология (2009).


Публикации

Има 7 публикации и 4 участия в научни конгреси.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Българския Лекарски съюз, Българската Асоциация на Микробиолозите