Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Милена Красимирова Божкова д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: milena.bozhkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Доц. д-р М. Божкова е родена на 19.11.1975г в г. Бургас, където завършва средното си образование. Завършва „Медицина" през 1999г. в  МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна. В периода 1999-2007 работи последователно като медицински фелдшер в СЗУ-с. Слънчево, Варненско и като лекар във Вътрешно отделение, а впоследствие и в Лаборатория по микробиология на МБАЛ „Света Анна" – Варна. От 2007 г. е асистент в катедра по Микробиология и Вирусология на МУ-Варна. Придобива специалност „микробиология" през 2008г. През 2013г. придобива ОНС „Доктор" по Научна Специалност „Микробиология". Автор е на монографичен труд „Грам - негативни неферментиращи бактерии – клинично значение и нови възможности за терапия" (2018).  От 2018г. е доцент към Катедрата по Микробиология и Вирусология, МУ-Варна. Основните й научни интереси са в областта на диагностиката и етиотропното лечение на инфекциите, асоциирани с Грам-отрицателни неферментиращи бактерии и генетичните основи на антибиотичната резистентност.


Публикации

Има 7 публикации и 4 участия в научни конгреси.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Доц. д-р М. Божкова е член на Българската Асоциация на Микробиолозите.