Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Милена Петрова Стоянова

​МБАЛ„Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр.Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: milena.stoyanova@mu-varna.bg, mp.stoyanova@abv.bg
Телефон: 052/ 978-649

 

Биография

Д-р Милена Стоянова е родена  на 16.01.1978г. в гр. Ямбол. Завършва медицина през 2002г. в Медицински Университет – Варна, а от 2003 година е зачислена за специализация по детски болести. През 2009г. е избрана за асистент в УС по медицинска генетика (понастоящем Катедра) към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, МУ - Варна. През 2010г. придобива специалност Детски болести и е назначена на длъжност лекар-педиатър в Лаборатория по медицинска генетика - Варна. През 2018г. е зачислена за  редовен докторант към Катедрата с тема на дисертационния труд: "Генетико-диагностично проучване при лица в детска възраст с наследствена патология, преминали през кабинета за генетично консултиране". През 2018г. придобива специалност Медицинска генетика.

Публикации

Има над 30 пълнотекстови публикации и над 40 участия в национални и международни научни форуми. Професионални и научни интереси -  в областта на генетико - диагностични проучвания  при  деца с  вродена и наследствена патология.

Научни публикации​

Член на

Член е на Българско дружество по Генетика и Геномика на човека,  European Society of Human Genetics (ESHG) и  European Cytogeneticists Association (ECA).