Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Милена Петрова Стоянова

​МБАЛ„Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр.Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: milena.stoyanova@mu-varna.bg, mp.stoyanova@abv.bg
Телефон: 052/ 978-649

 

Биография

Родена е на 16.01.1978г. в гр. Ямбол. Завършва медицина през 2002г. в Медицински Университет -Варна. През 2009г. е избрана за асистент в УС по медицинска генетика (по настоящем Катедра) към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, МУ- Варна. През 2010г. придобива специалност Детски болести и е назначена на длъжност лекар-педиатър в Лаборатория по медицинска генетика - Варна. През 2018г. придобива специалност Медицинска генетика . Същата година  е зачислена за  редовен докторант към Катедра по медицинска генетика .Тема на дисертационния труд : " Генетико-диагностично проучване при лица в детска възраст с наследствена патология, преминали през кабинета за генетично консултиране".

Публикации

Има 10 пълнотекстови публикации и над 30 участия в национални и международни научни форуми. Професионални и научни интереси -  в областта на генетико - диагностични проучвания  при  деца с  вродена и наследствена патология.

Научни публикации​

Член на

Член е на  Българско  Дружество по Генетика на Човека​, на Европейското общество по човешка генетика (ESHG)  и на Българска педиатрична асоциация.