Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Минка Христова Александрова д.м.


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Патофизиология
Е-поща: hristova_minka@abv.bg ; hristova_minka@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050, вътр. 2635

 

Биография

Д-р  Минка Христова Александрова, д.м.е главен асистент в УС по патофизиология на Катедрата по физиология и патофизиология в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Родена е на 23.05.1971 г. в гр. Тополовград. Завършва МГ „Н. Лобачевски“ в гр. Ямбол през 1989 г. и медицина във ВМИ–Пловдив през 1995 г.. От 2002 г. е асистент в УС по патофизиология към Катедрата по физиология и патофизиология на МУ–Варна. Придобива специалност патофизиология през 2007. През 2016 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор" на тема „Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма" с научен ръководител доц. д-р Гaнка Бекярова, д.м.н.. През 2015 г. провежда обучение в Тракийски университет–Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет на тема „Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни или образователни цели". От 2016 г. е главен ассистент в УС по патофизиология. Носител на награда “For the best poster presentation" на XX National Congress of the Bulgarian Anatomical Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy. Varna, 2011. Преподава лекции и упражнения по патофизиология на студенти от специалностите – медицина, дентална медицина, фармация и рехабилитатор. Съавтор е в издаването на 3 учебни помагала по патофизиология.
Публикации

Има над 20 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Основни научни интереси:  оксидативен стрес, възпаление, мелатонин, травма, гастроентерология


Отворен достъпЧлен на

Член на Българското дружество по физиологични науки, Европейското дружество по физиологични науки, СУБ, БЛС.​