Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мирослава Станчева Бенкова-Петрова


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Miroslava.Benkova@mu-varna.bg; benkova_miroslava@yahoo.com
Телефон: 052/978-264

 

Биография

Д-р Мирослава Бенкова-Петрова е родена на 31.12.1985г в гр. Русе. През 2004 г. завършва с отличие  Математическа гимназия „Баба Тонка" гр. Русе В периода 2004-2010г следва Медицина в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, като през 2010г се дипломира също с отличие. През м.01.2011г  започва работа като ординатор в Клиника по Нефрология и диализа на УМБАЛ „Св. Марина"-Варна. От 2012 до 2016г специализира Нефрология, като през м.12.2016г полага успешно изпит за специалност в  УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" гр.София.  От 2016г е назначена първоначално като хоноруван, а в последствие и като редовен асистент по нефрология.  Основните научни интереси на д-р М.Бенкова-Петрова са в областта на диагностиката и лечението на гломерулонефрити/гломерулопатии, както и екстракорпоралните методи за очистване на кръвта и аферезата.

Публикации

Член на

Български Лекарски Съюз (БЛС); Българското Дружество по Нефрология (БДН)