Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Моника Тошкова Тодорова


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС: Клинична лаборатория
Е-поща: monika.todorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на