Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Надежда Тодорова Стефанова д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: nadejda.stefanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 520

 

Биография

Д-р Надежда Тодорова Стефанова е възпитаник на СОУ ,,Бачо Киро“, гр. Павликени. Завършва средното си образование с отличие  профил природоматематически с английски език. През 2011 г. завършва магистърска степен, специалност "Медицина" към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна с отличие. От 2011 г. работи като лекар и хонорован асистент в Kлиника „Обща и клинична патология”, Kатедра „Обща и клинична патология, Съдебна медицина и Деонтология” към МБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна. През 2012 г. е зачислена с конкурс за редовен асистент към клиника „Обща и клинична патология”, катедра „Обща и клинична патология, Съдебна медицина и Деонтология” към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” гр.Варна.


Публикации

Член на

Български Лекарски Съюз