Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Надежда Илиянова Илиева


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Белодробни болести и алергология
Е-поща: ilieva.nadezhda@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 238

 

Биография

Д-р Надежда Илиева е родена на 19.05.1994 г. в гр. Варна. През 2013 г. завършва средното си образование в Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” с преподаване на математика и английски език, а през 2019 г. завършва Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов”. От 2020 г. работи в Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ “Света Марина”, като същата година е зачислена за редовен асистент и докторант към Първа катедра по вътрешни болести, УС “Белодробни болести и алергология”, и е специализант в клиниката. Има придобит сертификат за провеждане на спирометрии от ERS. Интересите ѝ са в областта на белодробните инфекции, алергичните заболявания.

Публикации

Член на

Член на БЛС.