Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Надежда Илиянова Илиева


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Белодробни болести и алергология
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на