Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Наталия Валентинова Мирчева


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: natalia.mircheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 283

 

Биография

Родена е на 16.01.1975 г. в гр. Шумен. Завършила медицина в МУ-Варна през 1998 г. От 2008 г. е асистент към Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна. Придобита специалност по акушерство и гинекология през 2006г. Има над 15 участия в национални и международни научни конгреси. Член на БДАГ, НСАГДП, АСРЗ и БЛС. Научните интереси на д-р Мирчева са в областта на оперативното акушерство, ултразвукова диагностика в АГ практиката и миниинвазивната за което има необходимите сертификати.

Публикации

Член на

БДАГ, НСАГДП, АСРЗ и БЛС