Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Калина Стоянова Павлова д.б.


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Инфекциозни болести и паразитология
Е-поща: kalina.pavlova@mu-varna.bg
Телефон: 0878/615-517

 

Биография

Родена на 27.03.1976г. в гр.Варна. Завършила медицина в Медицински университет “Проф. д-р П.Стоянов”, Варна през 2001г. От 2002г. е асистент в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология, Придобита специалност “Медицинска паразитология” (2006г.).

Публикации

 Има над 10 научни публикации и 15 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на епидемиологията на водно предаваните чревни паразитози, тропическите заболявания, морфологичната и серологична диагностиката на местните паразитози, социалните и демографски фактори и влиянието им върху епидемиологията и профилактиката на паразитните заболявания. Участвала е в съставянето на учебници по медицинска паразитология и зоонозни инфекции.


Научни публикации

Отворен достъп


Член на

​​