Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Калина Стоянова Павлова д.б.


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Инфекциозни болести и паразитология
Е-поща: kalina.pavlova@mu-varna.bg
Телефон: 0878/615-517

 

Биография

Родена е през 1976 г. в гр. Варна. Завършила е с отличие медицина в МУ-Варна през 2001 г. От 2002 работи последователно като „асистент", „главен асистент" и „доцент" в катедра по Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, а от януари 2021 г. е и неин ръководител. Има придобити специалност по медицинска паразитология през 2006 г. и образователно-научна степен „доктор" по Паразитология и хелминтология през 2017 г.

Води лекционния курс по медицинска паразитология за студенти по медицина V курс, медицински сестри и акушерки към Медицински университет-Варна и медицински лаборанти и инспектори по обществено здраве към в Медицински Колеж-Варна. Ръководител е на обучението на специализанти по медицинска паразитология.

От 2019 г. е член на националния експертен съвет по медицинската специалност "Медицинска паразитология" към Министерството на здравеопазването и на контролната комисия на Българската асоциацията на медицинските паразитолози.


Публикации

Основните ѝ професионални и научни интереси са в областта на епидемиологията, клиниката, диагностиката, лечението и контрола на чревните, опортюнистичните, вносните и зоонозните паразитни заболявания. Има издадени 3 монографии и над 30 публикации в международни и национални научни издания. Разработките ѝ са представени в повече от 30 научни форума в страната и чужбина. Участвала е в един международен и един национален научен проект, на който е и ръководител.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

​​Българската асоциацията на медицинските паразитолози, Българското паразитологично дружество, Националния експертен съвет по медицинска паразитология към МЗ, Българския лекарски съюз.