Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Петър Пламенов Петров


Катедра: Вътрешни балести
УС:Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Petar.Petrov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на