Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Пиарета Пенчева Николова д.м.


Катедра: Физиология и патофизиология
УС: Физиология
Е-поща: p_nikolova@abv.bg / piareta.nikolova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Завършила медицина във ВМИ – Варна през 1988 г. От 1990 г. е асистент, а от 1998 г. гл. асистент в Катедрата по физиология на МУ–Варна. Придобита специалност по физиология през 1994 г. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема: "Влияние на функционалната мозъчна асиметрия върху хипофизо-овариалната хормонална ос у жени с различна ръкост, възраст и физиологично състояние".


Публикации

Има над 30 публикации и над 20 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на функционалната мозъчна асиметрия, невро-ендокринните асиметрии и психофизиологията. Съавтор в ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация.

Научни публикации​

Член на

БДФН, EUPS, БЛС. Секретар на Българското Дружество по Физиологични науки, клон Варна от 1992 г. ​