Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Радина Руменова Георгиева


Катедра: Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Radina.Georgieva@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

​Доктор Радина Георгиева е родена на 14.08.1993г. в град Русе. Завършва средното си образование в VIII СОУПЧЕ ,,Ал.С.Пушкин" – Варна с профил руски език през 2012г. Завършва Медицински университет ,,Параскев Стоянов" – Варна със специалност Медицина през 2019г. с награда за активна студентска дейност и награда за принос в основаването на Студентски танцов състав ,,Диана" към университета. През декември 2019г. е назначена като лекар в Клиника по лъчетерапия към УМБАЛ ,,Света Марина" – Варна. 

През април 2020г., след явяване на конкурс, е зачислена като специализант в същата клиника и като асистент към Катедра по Образна диагностистика, интервенционална рентгенология и лъчелечение. 

Публикации

Член на

Български Лекарски Съюз