Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Радина Стоянова Димитрова


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Ендокринология и болести на обмяната
Е-поща: Radina.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на