Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Радина Светлозарова Фучиджиева


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Radina.F@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Д-р Радина Светлозарова Фучиджиева е родена на 11.07.1989г. в гр. Варна. През 2008 г. Завършва средното си образование в гр. Русе – СОУ с преподаване на европейски езици „Св. Константин- Кирил Философ“ с чуждоезиков профил английски/руски език и трети чужд език – испански. Завършва медицинското си образование през 2014 г. в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна. От 2014 г. работи като лекар в Отделение по обща и съдова неврология в МБАЛ – Русе АД, а от 02.2015 е зачислена като лекар-специализант. От 11.2015г.  е лекар-специализант във Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД гр. Варна,  с ръководител на специализацията Проф. Д-р Силва Андонова. От 01.2016г. работи в Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести към същата клиника. През 2016г. участва в международен проект на Европейската асоциация за инсулти, който цели обучение на медицинските сестри в грижите и лечението на острите мозъчни инсулти – ЕSO EAST. След конкурс през 02.2017г. е асистент във Втора Клиника по нервни болести, към Катедра  „Нервни болести и невронауки" на МУ-Варна. Д-р Фучиджиева води упражнения на студентите от специалности „Медицина" и „Акушерки" към МУ-Варна, както и на студентите от чуждоезиково обучение по специалност „Медицина“. Владее английски и руски езици, притежава компютърна грамотност.

Д-р Фучиджиева има интереси в областта на мозъчно-съдовите заболявания, демиелинизиращите и възпалителни заболявания на нервната система, епилепсията. Взема активно участие е национални и регионални конгреси, симпозиуми и форуми.

Публикации

Член на

  • Български лекарски съюз
  • Българско дружество по неврология