Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов д.м.н.

Втора клиника по хирургия; УМБАЛ „Св. Марина", Бул. „Хр. Смирненски" - № 1, Варна


Катедра: Хирургични болести
УС:Коремна хирургия
Е-поща: madjov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 688

 

Биография

Росен Евгениев Маджов е роден на 2 ноември 1956 г. в гр. Балчик. През 1975 г. завършва английска езикова гимназия в гр.Русе, а през 1983 г. завършва медицина в гр. Варна.

В периода 1983 – 1987 г. работи като ординатор в Хирургично отделение на Районна болница - Нови пазар и в ОРКБ-Варна от 1987 г. до 1988 г. Придобива специалност по хирургия през 1988 г. и същата година е асистент в Катедрата по хирургични болести на МУ-Варна. Oт 1991 г. е шеф на спешен оперативен екип. От 1992 г. е главен асистент в Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия към МУ-Варна. От 1997 г. отговаря за научната дейност на Катедрата по хирургични болести.

През 1999 г. защитава дисертация за степен "доктор" на тема: "Проучвания върху диагностиката и оперативното лечение на усложненията на жлъчно-каменната болест и реоперациите след холецистектомия". Хабилитиран е като доцент през 2002 г. От 2003 г. е началник на Втора клиника по хирургия на УМБАЛ "Св. Марина"-Варна. През 2007 г. придобива специалност по онкология.

През 2008 г. защитава дисертация за степен "доктор на медицинските науки" на тема: "Място и роля на билиодигестивните анастомози в хирургията на екстрахепаталните жлъчни пътища". През 2009 г. е избран за професор по хирургия.

От 2004 до 2012 г. е заместник-ректор два мандата по научно-изследователската дейност на МУ-Варна. През 2011 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. От 2012 г. проф. Маджов е Ръководител на Катедрата по Хирургични болести и в периода 2012 – 2020 г. е Председател на Общото събрание на МУ – Варна.

През 2018 г. става член на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт, НАОА. От 2020 г. е Заместник председател на Общото събрание на МУ – Варна.

Специализира през 1993 г. в Chaim Sheba Medical Center, Tel Aviv, Israel; през 1994 г. в Hellenic Anticancer Institution, Athens, Greece; през 2005 г. завършва Advanced Laparoscopic Training, Aesculap Academy, Germany; през 2006 г. специализира в Oncologic Hospital "Regina Elena", Italy, Rome; през 2011 г. в University Hospital, Hannover, Germany.

 

Публикации

Проф. Маджов има над 280 публикации в България и чуждестранни научни списания.

Научни публикации

Член на

Проф. Маджов е член на - Българско хирургическо дружество /БХД/, Председател на БХД (2014 - 2016 г.) и Зам. председател (2006 – 2014 г.), Член на Борда на European Society of Surgery /ESS/ - 2015 г., Президент на European Society of Surgery /ESS/ - 2018 г., Българска Асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози /БАХГО/ - 1996 г., Български лекарски съюз /БЛС/, Съюз на учените в България /СУБ/, International Association of Surgeons and  Gastroenterologists /IASGO/ - от 1993 г. Intern. Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBAE) и E-AHPBA - 2014 г., European Digestive Surgery /EDS/ - 2002 г., Почетен член на Academia Romana di Chirurgia, Roma, Italy – 2006 г., Почетен член на Румънското хирургическо дружество – 2008 г., Почетен член на Унгарското хирургическо дружество – 2018 г., Почетен член на ARCHBPTH – 2015 г., Почетен член на БХД - 2018 г.

Той е член на редакционните колегии на - Scripta Scientifica Medica, Review Board of Scientific Journals International (SJI), Хирургия /Bg /, Висцерална хирургия /Bg/; Известия / Bg/, Madridge Journal of Surgery /MJS/.

Основни научни интереси на проф. Маджов са: Хепатобилиарна и Панкреатична хирургия, Хирургия на ГИТ /ГИТ новообразувания/, Постоперативни усложнения, Миниинвазивна хирургия, Херниология.