Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Ростислав Радославов Манев д.м.


Катедра: Катедра по онкология
УС:
Е-поща: rostislav.manev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Публикации

Член на