Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Румен Николов Ненков д.м.


Катедра: Хирургични болести
УС:Гръдна хирургия
Е-поща: nenkovrn@hotmail.com; rumen.nenkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 646

 

Биография

Роден през 1960 г. в с. Тетово, Русенска област. Завършва средно образoвание в Политехническа гимназия гр. Кубрат – 1978 г. и висше образoвание в МУ - Варна – 1986 г. Д-р Ненков работи като ординатор в хирургично отделение, Районна болница гр. Кубрат от 1986 до 1988 г.; клиничен ординатор към Катедра по хирургични болести – МУ - Варна през 1988 г.; асистент в Клиника по гръдна хирургия, МУ - Варна от 1991 г. Придобива специалност по хирургия през 1991 г. и специалност по гръдна хирургия през 1997 г.

Защитава дисертация и придобива научно-образователна степен „доктор" през 2007 г. През 2012 г. е избран за доцент към катедрата по хирургични болести.


Публикации

Автор е на над 170 публикации и съобщения у нас и в чужбина. Професионалните му интереси са свързани с хирургия на белия дроб и плеврата, хирургия на щитовидната и паращитовидните жлези, хирургия на гърдата.​

 

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Българско хирургично дружество (БХД ), БЛС (Български лекарски съюз), Съюза на учените в България,   зам. председател на секция „Медицина" към Съюза на учените – Варна, Работна Група по Ендокринна Хирургия към БХД,  Българска асоциация по гръдна хирургия (БАГХ),  Европейската Тиреоидна асоциация,  Cardio-Thoracic Surgery Net (CTSNet), British Thoracic Oncology Group (BTOG),  European Thoracic Oncology Platform (ETOP), Европейска асоциация по Tоракална хирургия (ESTS).