Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Румина Пламенова Колева


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Rumina.Koleva@mu-varna.bg; koleffa@abv.bg
Телефон: 052/978-263

 

Биография

​Д-р Румина Колева е родена в гр. Варна на 16 септември 1993 г. Завършва с отличие Математическа гимназия „Д-р Петър Берон", гр. Варна, с профил информатика и английски език през 2012 г. и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, специалност „Медицина" през 2019 г. От м.05.2020г. започва работа като асистент във Втора катедра по вътрешни болести и  лекар – специализант в Клиника по Нефрология и диализа при УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна. Владее английски език (С1), немски език (В2) и руски език (В2)

Публикации

Разпространение на хроничното бъбречно заболяване сред населението на град Варна, община Вълчи дол и община Аврен,  сп.''Актуална нефрология'' брой 1,том13, 2019г.

Оценка на хранителния статус и маркерите за възпаление като предиктори за преживяемост и качество на живот при пациенти, провеждащи заместително лечение на бъбречната функция". „Нефрология, диализа и трансплантация" брой 3,2019г.


Член на

Български Лекарски Съюз (БЛС); Българското Дружество по Нефрология (БДН)