Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Силва Петева Андонова - Атанасова д.м.н.


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: silva.andonova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 540

 

Биография

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТ

1985 – 1989  Средно гимназиално образование – І-ва Езикова гимназия, гр. Варна

1990 - 1996   Висше медицинско образование, Медицински Университет – Варна

2004-Придобита специалност по неврология, шифър 03.01.19

НАУЧНА СТЕПЕН
2010-Образователна и научна степен “доктор”, Тема: “Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение”, шифър „неврология” 03.01.19

2012-Академична длъжност „Доцент“ по научна специалност неврология, шифър 03.01.19 Медицински Университет – Варна

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2001-Курс по компютърно обучение, Федерация на научно-техническите съюзи - Варна

2003 - 2010 Курсове по невросонология - доплерова сонография, Медицински университет – София (2003, 2006), сонография на екстракраниални мозъчни съдове и транскраниална доплерова сонография” (2004), ултразвукова диагностика в ангиологията” (2007) и ултразвукова диагностика в неврологията (2010), УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

2004 -Курс по клинична неврология към Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS) - Пловдив

2007 -Курс по ендоваскуларно лечение, Болница Niguarda Ca´Grande, Милано, Италия

2007 -Квалификационен курс за експерти по акредитация на Европейския фонд за управление на качеството EFQM (European Foundation for Quality Management).

2008-Следдипломна квалификация по невросонология, ВМА, София

2008-Курс по програми за обучение на Световната Федерация по неврология

2008-свидетелство за професионална квалификация по ВСД „Ултразвукова диагностика на нервната система”, Медицински университет – Варна,

2010-Следдипломна квалификация по здравен мениджмънт (240 часа), Медицински Университет - Варна

2010-Курс по невросонология под егидата на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, Будапеща - Унгария

2011-Следдипломно обучение по „Здравословен начин на живот и превенция от мозъчен инсулт” към Световната федерация по неврология, Дубровник -Хърватия

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 2003-Упражнения по неврология на студенти по медицина при МУ- Варна
от 2006-Упражнения на студенти по специалността „медицински сестри” (ІІ курс), Медицински колеж - Варна
2007-2008-Лекции и упражнения на студенти по специалността „Социални дейности” (ІІ курс) при Медицински колеж -  Варна
2008-201- Лекции и упражнения по ВСД „Ултразвукова диагностика на нервната система”
от 2010-Лекции и упражнения по неврология на
 • Студенти по специалността акушерки (ІV курс) при Медицински колеж - Варна
 • специализанти по специалността „Обща медицина”, МУ - Варна
 • студенти по медицина при МУ- Варна
 • специализанти по неврология при МУ - Варна
2011-Семинари по неврология - чуждоезиково обучение за студенти дентална медицина, МУ - Варна

Публикации

2003 – 2011 -35 научни публикации, 1 дисертационен труд 2 самостоятелни книги (едната преводна); 50 научни съобщения в национални  и международни форуми.

2004 – 2009 -Координатор на мултицентрови проучвания при исхемичен инсулт, паркинсонова болест, множествена склероза и епилепсия.

2004 – 2005-Участие в едногодишна програма за изработване на организационен модел за подобряване качеството на обгрижването на болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение при Втора клиника по нервни болести с ОИЛНБ с партнъорството на болница Инзелшпитал, Берн, Швейцария

2009 – досега Главен изследовател на мултицентрови проучванания при болни с епилепсия, множествена склероза и др.

от 2011Участие в международен мултицентров проект “EuroHYP” по Седма рамкова програма на Европейския съюз (предстои да стартира през 2012 г)

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

от 2012-Член на Академичния съвет към  Медицински Университет – Варна

от 2013-Член на Научния съвет по терапевтични специалности към МУ – Варна

УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ НА НАУЧНИ СПИСАНИЯ

Член на редакционната колегия на списание

 • "Невросонография и мозъчна хемодинамика” (от 2010)

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Българския лекарски съюз (от 1996)
 • Българското дружество по неврология (от 2003)
 • Българско дружество по главоболие (2004-2006)
 • Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (от 2008), председател на помощния органи „Асоциирани членове към Управителния съвет” (от 2010)
 • Европейското дружество по невросонология и мозъчна
  хемодинамика (от 2009)
 • Балканското медицинско дружество (от 2010)
 • Член на организационен комитет на 6-та среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, 3-4.09.2011, Албена
 • Член на локалния организационен комитет на 13-ти национален конгрес по Неврология, 16-19.05.2013, Зл. пясъци
 • Член на организационен комитет на 16-ти Световен конгрес по невросонология под егидата на Световната федерация по Неврология, 17-20.10.2013, София