Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

гл.ас. д-р Силвия Ганчева Маринова д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: silvia.gancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052-677050 , в.2613

 

Биография

Родена е на 20.12.1982 г. в гр. Силистра. Завършва медицина с отличие в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна през 2007 г. През 2008 г е назначена на длъжност „Асистент" към Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия. Придобива специалност „Фармакология" през 2017 г. През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема: „Ефекти на витамин К при експериментален модел на метаболитен синдром" и от 2019 г. заема длъжността „Главен асистент". Изпълнява функциите на административен асистент на катедрата. Основните ѝ научни интереси са в областта на метаболитния синдром, поведенческата фармакология, фармакологията на витамин К и витамин К зависимия протеин остеокалцин.

Публикации

Участва в изготвянето на 4 учебни помагала по фармакология, има 20 научни публикации и над 45 участия на национални и международни научни форуми.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Български Лекарски Съюз, Българско научно дружество по фармакология и клинична фармакология.