Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Станислав Христов Славчев д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

​Работи към Катедрата по акушерство и гинекология от 2011г. последователно като хоноруван преподавател и редовен асистент, от 2018 г. е избран за главен асистент, а през 2019 придобива академична длъжност доцент.  През 2016 г защитава дисертация на тема „"Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптимална циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином". Участва като автор и съавтор в 30 научни публикации в български и чуждестранни научни издания основно в областите на онкогинекологията и акушерската патология. Автор е на монографичен труд „Съвременни аспекти в ранната диагностика и лечение на карциномите на женската полова система".  Д-р Станислав Славчев е роден през 1972 г. в гр. Търговище. Завършва висшето си образование по медицина в  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна през 1996 г. Началния си клиничен опит набира в ЦСМП – Варна, където работи в продължение на 9 години. От 2008 г. работи като акушер-гинеколог в Клиника по Гинекология към МБАЛ „Св. Анна" – Варна. През 2009 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология", като в следващите години завършва курсове за различни високоспециализирани дейности в акушерството и гинекологията в областите на ултразвуковата диагностика, лапароскопията, колпоскопията и високорисково раждане. Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология  и Евтропейското дружество по гинекологична онкология (ЕSGO).

Публикации

Член на