Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Станислав Радостинов Морфов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: Stanislav.Morfov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050 

 

Биография

Публикации

Член на