Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Стефан Валентинов Радев


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Ендокринология и болести на обмяната
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

​    Д-р Стефан Радев е роден през 1994 в гр. Варна. Завършва Математическа гимназията с изучаване на английски и руски език през 2013г. и медицина в МУ-Варна през 2019г. с отличен успех. Веднага след завършването си започва да стажува и работи в ЦСМП-Варна до 02.2020г. През 02.2020г. започва като хоноруван-асистент към Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" на чуждестранни студенти към УМБАЛ „Св. Марина"- Варна. През 04.2020г. печели конкурс за редовен асистент към II-ра Катедра Вътрешни болести и специализация в клиника по „Ендокринология и болести на обмяната". 


Публикации

Член на