Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Стефан Василев Кисьов д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: stafan.kisiov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 283

 

Биография

Роден на 13.02.1978г. в гр. Варна. Завършва средното си образование през 1996г. в ІІІХ СОУ “А.С.Пушкин” езикова паралелка с френски и руски език. През 2002г. завършва медицина в Медицински университет – Варна. От 2003-2007 г. е специализант по Акушерство и гинекология, специалност по АГ придобива през 2014г. От 2005г. До моментя работи като лекар в Гинекологично отделение в СБАГАЛ – Варна. След  успешно спечелен конкурс през 2011е редовен асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология към МУ – Варна, а от 2018г. е гл.асистент. Придобива ОНС „Доктор“ през 2017г., с дисертационен труд на тема “ Мястото на репродуктивната хирургия в комплексното лечение на стерилитета ”. Автор е на монографичен труд на тема „Офис хистероскопия. Място в съвременната гинекология“ и заема академичната длъжност „Доцент“ в Катедра АГ от 2019г.


Публикации

Член на