Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Стефан Василев Кисьов д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: stafan.kisiov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 283

 

Биография

Роден на 13.02.1978г. в гр. Варна. Завършва средното си образование през 1996г. в ІІІХ СОУ “А.С.Пушкин” езикова паралелка с френски и руски език. През 2002г. завършва медицина в Медицински университет – Варна. От 2003-2007 г. е специализант по Акушерство и гинекология. От 2005г.-2010г. работи като лекар ординатор в Гинекологично отделение в СБАГАЛ – Варна. От 2006г. до момента работи като ембриолог в Медицински център за асистирана репродукция “Варна”ООД. През 2011г. след успешно спечелен конкурс е редовен асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология към МУ – Варна.


Публикации

Член на