Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Стоян Иванов Павлов,д.м.


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Дерматовенерология
Е-поща: stoqan.pavlov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 976 723

 

Биография

​Роден е на 02.08.1964 г. в гр. София. Завършил е медицина в Медицински университет - Варна през 1988 г. За периода 1988 - 1990 г. провежда специализация по ОТМС към ВМА гр. София. Специализира "Дерматология и венерология" в Медицински университет - Варна и придобива специалност през 1994 г. От 1995 г. до момента е преподавател, главен асистент в Катедрата по дерматология и венерология, МУ - Варна. Допълнителна квалификация по дерматомикология, криотерапия, дерматоскопия. Научната и преподавателска дейност включва : практически упражнения по дерматовенерология на студенти по медицина, практически упражнения на студенти по дентална медицина, семинарни занятия модул „дерматология“ със специализанти обща медицина, обучава специализанти по дерматовенерология. Клинична дейност: лечебна и диагностична дейност в кожно отделение, диагностично-лечебна  амбулаторна дейност и консултантска дейност по дермавенерология. Научните интереси са в областта на диагностика на туморните заболявания на кожата, автоимунни и булозни дерматози, кожни прояви при вътрешни заболявания, казуистика.

Публикации

​Автор и съавтор на  26 публикации в наши и чужди периодични издания, 25 научни съобщения на национални и международни форуми.Член на

СУБ, БДД, БЛС