Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Стоян Павлов Павлов д.м.

​​


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: stoyan.pavlov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Роден в гр. Варна през 1976г. Завършва Първа Езикова Гимназия, гр. Варна през 1995 г. и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, специалност „медицина” през 2001 г. През Септември 2002 г. е избран за асистент към Катедра по анатомия, хистология и ембриология при Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна. Придобива специалност по „Анатомия, хистология и цитология” през 2005г. През 2012 г. защитава дисертация на тема: *"Ефект на променената тригеминална сетивност върху прорастването на аксонални колатерали, качеството на мускулната реинервация и възстановяването на координирани моторни функции след прерязване на лицевия нерв при възрастни плъхове." *Научните му публикации обсъждат анатомичното и функционално възстановяване на системата на лицевия нерв след периферна нервна увреда, късните изменения в съединително-тъканната капсула около имплантирани силиконови протези и пре- и постнаталното развитие на стената на съдовете на долния крайник.


Публикации

Научни публикации

Отворен достъп​

Skouras, E., Pavlov, S., Bendella, H., Angelov, D.N. Stimulation of Trigeminal Afferents Improves Motor Recovery After Facial Nerve Injury:Functional, Electrophysiological and Morphological Proofs. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology, Vol. 213, 2013, XV, 110 p. 15 illus., 12 in color.

Pavlov SP*,* Grosheva M, Streppel M, Guntinas-Lichius O, Irintchev A, Skouras E, Angelova SK, Kuerten S, Sinis N, Dunlop SA, Angelov DN. Manually-stimulated recovery of motor function after facial nerve injury requires intact sensory input. Exp Neurol. 2008 May;211(1):292-300. Epub 2008 Mar 5.

Bendella H*, Pavlov S***, Grosheva M*, Irintchev A, Angelova S, Merkel D, Sinis N, Kaidoglou K, Skouras E, Dunlop S, Angelov D. Non-invasive stimulation of the vibrissal pad improves recovery of whisking function after simultaneous lesion of the facial and infraorbital nerves in rats. Experimental Brain Research 2011 Jul;212(1):65-79.

Andre P. Legrand, Georgi Marinov, Stoyan Pavlov, Marie France Guidoin, Roger Famery, Bruno Bresson, Ze Zhang, Robert Guidoin - Degenerative mineralization in the fibrous capsule of silicone breast implants, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2005, 16, 477-485.

Pavlov S*.*, S. Kirilova, G. Marinov. Dynamic of the changes in the thickness of the wall of the main leg vessels during the prenatal ontogenesis. Quantitative analysis. Acta Morphologica et Anthropologica, Sofia, 2007, 12, 199 - 209.


Член на

Българския Лекарски Съюз и Българското Анатомично Дружество.