Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. д-р Светослав Живков Георгиев д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Кардиология
Е-поща: Sv.Georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 052-978-588

 

Биография

Роден на 04.05.1960 в гр. Провадия, обл. Варна. Завършил медицина в Медицински институт гр. Варна през 1986 г. Асистент по кардиология към Катедрата по Вътрешни болести от 1987 г., старши асистент по кардиология от 1991 г., главен асистент по кардиология от 1996 г., доктор по медицина от 2000 г., доцент по кардиология от 2003 г., ръководител на Катедра по Вътрешни болести и УС по Кардиология и ревматология от 2007 г. Придобити специалности: Вътрешни болести - през 1991 г.; Кардиология - през 1996 г. Професионална квалификация „инвазивна кардиология” - през 2003 г. Защитен дисертационен труд на тема „Детерминанти на митралния доплеров кръвоток при здрави младежи” през 1999 г. 

Публикации

​Публикации в периодичен специализиран печат над 65. Участия в конгреси, конференции над 80. Основни научни разработки в областта на: Интервенционално лечение на сърдечните заболявания; Функционална дагностика на сърдечните заболявания.​​

Научни публикации​​

Отворен достъп

Член на

Дружеството на кардиолозите в България, Българско дружество по интервенционална кардиология, European Society of Cardiology, лекарски съюз.