Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. д-р Светослав Лъчезаров Добрилов д.м.


Катедра: Катедра по ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: svetoslav.dobrilov@mu-varna.bg, svetlyo_d@yahoo.com
Телефон: 052 / 978 667, 0887 521 838

 

Биография

Роден в гр. Варна, завършил Медицински университет – гр. Варна, придобита специалност по ортопедия и травматология от 2010 г.; асистент в Катедра Ортопедия и травматология на МУ- гр. Варна от 2006г.; специализации и курсове в Израел, Германия, Словения и др.

Публикации

Член на

​БОТА, ESSKA