Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. д-р Таня Кирилова Шивачева д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Ревматология
Е-поща: tania.shivacheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 550

 

Биография

​Родена на 24 март 1958 г. в гр. Варна. Завършил медицина в Медицински университет – София през 1982 г. Асистент по ревматология към Катедрата по Вътрешни болести от 1989 г. Придобити специалности: Вътрешни болести през 1989 г.; Ревматология през 1997 г.


Публикации

​Публикации в периодичен специализиран печат над 45 Участия в конгреси и конференции над 40. Основни научни разработки в областта на: Реактивни артрити - етиопатогенеза и лечение; Ревматиден артрит – лечение с НСПВС, БПАРД и биологични средства

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

​Дружество по Ревматология – България; Български Лекарски Съюз.​